Hayati Binler    Msc. Architect-Restorer -  Mosque Expert    www.binler.com   hayati@binler.com


 

Kongre'ye gönderdiğimiz bildiri özeti:

 
Bookmark and Share

 

UIA Uluslar arası Mimarlar Birliği

23. Dünya Mimarlık Kongresi

Torino-ITALYA 2008

 

ÖZET

Geleceğe ne bırakıyoruz?

 

Beşeriyet tapınak, sinagog, kilise ve camileri ibadet amacıyla yapagelmektedir. Cami Hz. Peygamber (ASM) döneminden başlayarak sonraki dönemlerde muhtelif evrelerden geçerek, en mükemmel şekline Osmanlılar döneminde ulaşmıştır. Ayrıca yeryüzündeki Müslüman bulunan ülkelerde de camiler inşa edilmektedir.

İslâm’da cami biçimine ilişkin herhangi bir kesin emir bulunmamaktadır. Özellikle betonarme ve çelik taşıyıcı sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı 20 ve 21. yüzyıllarda yapılan cami yapılarında kargir inşaat dönemlerinden kalma biçimlerin güncel inşaat sistemleriyle kopya ya da taklit edildiğini görmekteyiz.

Mimari sadece günümüzü yaşatan değil, geleceğe bugünümüzü geleceğe aktaran en önemli somut kültürel iletişim araçlarından biri olması nedeniyle günümüzden geleceğe günümüzü yansıtan doğru mesajların iletilmesinin gerekli olduğunu, bunun dürüstlük olacağını düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: mimarlık, cami, biçim, iletmek, taklit.

 


Web: www.binler.com

e-mail:hayati@binler.com

Hayati Binler

Ankara-Turkey