Hayati Binler    Msc. Architect-Restorer -  Mosque Expert    www.binler.com   hayati@binler.com


www.binler.com size neler sunuyor?

 
Bookmark and Share
Şehir ve şehircilik:

 • Şehir nasıl olmalıdır?

 • İslâm Şehri nasıl vücuda gelir?

 • Sükûnet, sekînet, huzur veren şehirler nasıl olmalıdır?

 • Modern adı altındaki yüksek meskenler ile mutlu ve huzurlu olabilir miyiz?

 • Vahşi kapitalizmin boyunduruğu altındaki şehirciliğimiz ve mimarimizin gidişatı nereyedir? Bu gidiş bizi mutlu eder mi?

 • Vahşi kapitalizmin boyunduruğu altında inim inim inleyen insanoğlu, niçin hâlâ gayri insanî inlerin mağaralarında süründürülmeye devam ettiriliyor? Bunun modernlikle bir alakası var mıdır? Hatta, bu "modern" nedir? Biz niçin modern olmak zorunda bırakılıyoruz? Memlekette demokrasi yok mu? Yoksa modern olmak bir mecburiyet midir?

 • Gerçekten denildiği gibi tek katlı meskenler yapmaya memleketin arazisi müsait değil mi?

 • Betonarme binaların radon gazı yaydığı ve bunun da insana zararlı olduğu doğru mudur? Bundan nasıl korunmalıyız?

Camiler ve Yeni Camiler:

 • Yeni camileri nasıl tasarlamalı ve inşa etmeliyiz?

 • Kubbesiz cami olur mu?

 • Minaresiz cami olur mu?

 • İslam'da belli bir cami modeli var mıdır?

 • Camide resim ve heykel olur mu, olmazsa niçin olmaz?

 • Cami yapılırken imar durumu önemli mi?

 • Yaptırmayı düşündüğümüz cami projesini kime çizdirelim?

 • binler.com cami tasarımı konusunda bize neler yapabilir, nasıl yardımcı olur?

 • Kıble tayini nedir, nasıl yapılır?

 • Caminin Kabe'ye yönlendirilmesi mecburi midir?

 • Mihrap ve minberin cami mimarisindeki yerleri nedir?

 • Eski camileri bugün için aynen kopyalasak mimariye ihanet etmiş olur muyuz?

 • Eski bir camiyi yıkıp yerine yeni bir cami yapabilir miyiz?

 • Eski bir camiye ilave kısımlar yapabilir miyiz?

 • Kubbesiz bir camide kılınan namaz kabul olur mu?

 • Üstü açık bir namazgahta namaz kılınsa kabul olur mu?

 • Günümüzü yansıtan bir mimariyi ihtiva eden camide namaz kılsak kabul olur mu?

 • İnşaat sırasında yapılan eser cami olduğu için gereğinden fazla demir atsak olur mu?

 • Veya sizin sorularınız, sorun cevaplandırmaya çalışalım!

 

Sorularınız ve/veya Düşünceleriniz

Bağlantı Bilgileri

* ile gösterilen alanların doldurulması zorunludur.

Adı ve Soyadı  *
Web Sitesi
Şehir  *
Ülke  *
Telefon
Faks
E-posta  *

 

 


Web: www.binler.com

e-mail:hayati@binler.com

Hayati Binler

Ankara-Turkey