Hayati Binler    Msc. Architect-Restorer -  Mosque Expert    www.binler.com   hayati@binler.com


 

Curriculum Vitae

 
Bookmark and Share

General

 

Full name

: Hayati BİNLER

Place and Date of Birth

: Isparta – January 02, 1960

Nationality

: Turkish

Addresses

  Work

  Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

  Edirne/TÜRKİYE

  (Edirne Regional Directorate of Foundations, Edirne/TURKIYE)

  Home

: Ankara/TÜRKİYE

The Numbers of Telephones

  Work

  Fax

: +90-284-225 32 06

: +90-284-225 10 99

  Home

  Mobile

 

Url

  www.binler.com ; http://edirne.vgm.gov.tr/

E-mail addresses

: hayati@binler.com;  binler@gmail.com binler@yahoo.com

 

Education

·        1985 - 1990

: Gazi University, The Institute of Sciences, Department of Architecture, MSC.,  Title of thesis: Restitution and Restoration of Doger Caravanserai in Afyon-Doger, (Expertise of Protecting and Restoration)

·        1977 - 1982

: Ankara State Engineering and Architecture Academy, Faculty of Architecture

·        1974 - 1977

: Isparta Şehit Ali İhsan Kalmaz High School

 

Profession Experience

·        2010 - present : General Directorate of Foundations, Edirne Regional Manager
·        2010 - 2010 : General Directorate of Foundations, Director responsible of the restorations

·        2008 - 2010

: General Directorate of Foundations, Acting Head Department of Foreign Relationships

·        2008 - 2008

: General Directorate of Foundations, Division Chief of renting of building, and Division Chief of Property Evaluation

·        2004 - 2008

: General Directorate of Foundations, Division Chief of renting of building

·        2004 - 2004

: Ankara Foundations District Directorate, Division Chief of Construction and Monuments

·        1999 - 2004

: General Directorate of Foundations, Division Chief of Renting of Building

·        1998 - 1999

: General Directorate of Foundations, Division Chief of following up building

·        1998 - 1998

: General Directorate of Foundations, Division Chief of Construction and Monuments

·        1997 - 1998

: Ankara Foundations District Directorate, MSC.Architect-Restorer

·        1993 - 1997

: General Directorate of Foundations, Division Chief of Monuments

·        1990 - 1993

: General Directorate of Foundations, AutoCAD Expert of Division of Monuments

·        1982 - 1990

: General Directorate of Foundations, Architect of Control and Projects of Division of Monuments

·        1980 - 1982

: Private architectural sector

 

Concurrent Positions

·        2006 - 2010

: The member of Ankara District Committee of Protecting of Cultural and Natural Existences, Ministry of Culture and Tourism

·        2010 - 2011

: The member of Edirne District Committee of Protecting of Cultural and Natural Existences, Ministry of Culture and Tourism

   

  

Some Courses, Seminars and Symposiums that were attended

       Year

 Organizer

 Name or Topic of Education/Activity/Work

·        2005

 Mimar Sinan Fine Arts University

: Symposium of 50 Years of Protecting

·        2005

 UIA (The International Union of Architects)

: 22nd World Architectural Congress

·        2004

 General Directorate of Foundations

: Symposium of International Foundation

·        2003

 TÜSSİDE

: “Basic Quality Concepts and Culture of Organization”

·        2003

 TÜRTEK Foundation

: “Total Quality”

·        2003

 USA The Department of State

: “Non-Governmental Organizations and Municipalities”

·        1998

 Microsoft

: Operation System, The Programmes of MS Office,  Internet, E-mail

·        1992

 Association of Improvment of Isparta Province

: “Symposium of Yesterday, Today and Tomorrow of Isparta”

·        1992

 Ministry of Public Works and Housing

: “Protecting of Architectural Inheritence Against Effects of Earthquake”

·        1998

 UNESCO-İtaly

: “Teaching of Master of Restoration Technics”

Not: Also he has been attending all Foundation Weeks which has been organized since 1984 to Today

 

Membership in Professional Organizations

·        1982 - present

: The Union of Turkish Chambers of Architects and Engineers, The Chamber of Architects of Turkey

·        1989 - present

: Association of Improvment of Isparta Province

·        1995 - 2008

: The Foundation of Architect, Engineer and Technical Elements of Turkey (Founder- Trustee - Member of Executive Board)

·        2004 - present

: ArchNet (ArchNet is an international online community for architects, planners, urban designers, landscape architects, conservationists, and scholars, with a focus on Muslim cultures and civilisations)

·        2006 - 2010

: The member of Ankara District Committee of Protecting of Cultural and Natural Existences, Ministry of Culture and Tourism

·        2010 - present

: The member of Edirne District Committee of Protecting of Cultural and Natural Existences, Ministry of Culture and Tourism

   

  

Studying about Non-Governmental Organizations

·        2003

: I the USA, “Non-Governmental Organizations and Municipalities”

·        1995 - 2008

: The Foundation of Architect, Engineer and Technical Elements of Turkey (Founder- Trustee - Member of Executive Board)

  

Articles, papers and speeches of panel

 1-     BİNLER, H., “Döğer Kervansarayı”, V. Vakıf Haftası Kitabı, (7-13 Aralık 1987), Ankara, 1988,  s.147-158. (Doger Caravanserai)

2-     BİNLER,H., Afyon-Döğer Kervansarayının Restitüsyonu ve Restorasyonu, basılmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Şubat 1990. (Restitution and Restoration of Doger Caravanserai in Afyon-Doger, unprinted Master Thesis)

3-     BİNLER, H., “Vakıf ve Eski Eserlerimizin Korunması” adlı panele sunulan basılmamış tebliğ, Doğruyol Partisi Genel Merkezi, Ankara, 1992. (Foundation and Protecting of Old Buildings, unprinted panel speech)

4-     BİNLER,H., “Manisa Kurşunlu Han”, 452'nci Geleneksel Manisa Mesir Şenlikleri dolayısıyla düzenlenen panelde sunulan basılmamış tebliğ, Manisa, 1992. (Manisa Kursunlu Khan, unprinted panel speech which held in Manisa during traditional Mesir Festival)

5-     “Sinan”, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Ankara, Kasım, 1995, s.11-13

(19-21 Nisan 1994 tarihinde Mimarlar Odası Ankara Şubesince Ankara’da Sinan Etkinlikleri çalışması çerçevesinde tertip edilen panel). (Great Turkish Architect ‘Sinan”)

6-     SİNAN Koruma ve Ankara, Nisan 1995, Ankara 1998, s.56-58

(Mimarlar Odası Ankara Şubesi 1995 yılı Sinan Etkinlikleri çerçevesinde yapılan panel)

7-     BİNLER,H., KILCI, A,. “Sinaneddin Medresesi”, Vakıflar Dergisi, S.XXV, Ankara, 1995, s.165-196. (Madrasa of Sinaneddin)

8-     1. ULUSAL Restorasyon Eğitimi Sempozyumu, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Şubat 1999, s.136-138; 161-169 (Panelde yapılan konuşma ve soru-cevaplar). (Panel speech and some answers during  a symposium called “Symposium of Restoration Education”, which was held in Zonguldak University in Safranbolu)

9-     BİNLER,H., “Isparta-Atabey Ertokuş Medresesi”, XIV. Vakıf Haftası-Aralık 1996, kitap henüz basılmadı, s.205-258. (The Madrasa of Ertokuş in Isparta-Atabey)

10- TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesince 1997 Mimar Sinan Etkinlikleri Programı çerçevesinde 30 Nisan 1997 Çarşamba tarihinde tertip edilen II. Panel SİNANDAN GÜNÜMÜZE ÇAĞDAŞ YORUM “Sinan'dan günümüze değişen koşullar, değişen teknoloji ve değişmeyen mimari anlayışlar; camiler örneği” adlı panel. (kitabı basılmadı) (Contemporary Comment from Sinan to Today “From Sinan to Today changed conditions, changed technology and unchanged architectural understandings, example of mosques”)

11- BİNLER,H., “Mesken ve İnsan”, Türk İnşa Dergisi, S.175, 1998, s.10-11. (House and Man)

12- BİNLER, H., KILCI, A., “Onacak Dede Tekkesi”, Yapı Dünyası Dergisi, Ağustos 1999, s.46-49. (dervish lodge of Onacak Dede)

13- BİNLER, H., "Mimar Sinan ve Günümüz Mimarisi", Yapı Dünyası Dergisi, Ekim 1999, S.43, s.21-27. (The Architecture of Architect Sinan and Today)

14- BİNLER, H., “Deprem, eski yapılar ve alınacak dersler”, Hendese Dergisi, 4. Sayı, 2001, s.27-30. (Earthquake, Old Buildings and Lessons to Get)

15- BİNLER, H., “Planlı ve Plansız Şehir”, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Mart-Nisan 2002, yıl:3, sayı:13, s.60-63. (Planned and Unplanned City)

16- BİNLER, H., “İfraz ve Tevhit İşleri”, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Eylül-Ekim 2002, yıl:3, sayı:16, s.62-64. (The Works of law dividing land into lots and unification)

17- BİNLER, H., “Eski Kent Dokularının Korunması”, Yeni Asya Gazetesi, 30.03.2003 tarihli nüsha, İlim ve Teknik Sayfası. (Preservation of Old City Zones)

18- BİNLER, H., “Mimarinin İnsan Psikolojisine Etkileri”, Yeni Eğitim Dergisi, Nisan Mayıs Haziran sayısı, 2003, s.52-54. (The Effects of Architecture Through Psychology of Mankind)

19- BİNLER, H., “Mimari Eserlerimizin Korunması”, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bülteni, Nisan 2003, s.68-71 (Preservation of Architectural Edifices)

20- BİNLER, H., “Bir Kent Olarak Ankara”, Hendese Dergisi, 6. Sayı, 2003, s.8-11. (As a City Ankara)

21- BİNLER, H., “Kıble”, Yeni Asya Gazetesi, 09.01.2006 tarihli nüsha, Bilişim Teknik Sayfası. (Qibla)

22- BİNLER, H., “Kıble ve Şehir”, Yeni Asya Gazetesi, 16.01.2006 tarihli nüsha, Bilişim Teknik Sayfası. (Qibla and City)

23- BİNLER, H., “İmar Kanununa Göre Hamurlama”, Mali Hukuk Dergisi, 123. Sayı, 2006, s. 39-41. (Application According to Law of Public Works)

24-     BİNLER, H., “Planlı ve Plansız Şehirler”, Yapı Dünyası dergisi, Ocak 2009 Sayısı, 2009, s. 47-50 (The Cities Planned and Unplanned)

25- Panel: "The Mosque from Past to Today", 22nd May, 2010 14:00 pm, İstanbul Fair Central 9th Hall Conference Salon ISTANBUL/TÜRKİYE (Panel Moderator: Hayati BİNLER)

26- İstanbul İli Vakıf Camilerinden Çalınan Kültür Varlıkları Uluslar arası Sempozyumu, Taxim Hill Hotel, 23-28 Mayıs 2011, İstanbul. (Oturum Başkanı: Hayati BİNLER) (International Symposium on Cultural Heritage Stolen From Istanbul’s Foundation Mosques, Hayati Binler was managed the 3rd session as Session Moderator)

 

 

Seminars, Speechs and Talks

 1.      BİNLER, H., “Döğer Kervansarayı”, Avrupa Merkezi Restorasyon Okulu VENEDİK-İTALYA, Nisan 1988, (Basılmamış Seminer). (Doger Caravanserai, unprinted Paper of Seminar, Venice-Itay)

2.      TRT Ankara Radyosu Radyo 1' de 1989 yılında yapılan “Hanlar ve Kervansaraylar” konusundaki konuşmalar. (Radio Talks about Khans and Caravanserais)

3.      BİNLER,H., “Vakıfların Önemi ve Vakıf Eserlerin Korunması” adlı basılmamış konferans, İçişleri Bakanlığı 90.Dönem Kaymakamlık Kurs Programı, Ankara, 1994. (The Importance of Foundations and Preserving of Monuments of Foundation)

4.      Mimarlar Odası Isparta Temsilciliğinin “Damgacı Sokak” Kaybolan Tarihi ve Kültürel Değerlerimiz konulu 19 Nisan 1995 tarihinde Isparta Kültür sinemasında yapılan panelde verdiği bildiri (kitabı basılmadı). (Panel Speech about “Damgacı Street” Lost Historical and Cultural Values.)

5.      Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliğince 29 Mayıs 1998 Cuma tarihinde tertip edilen “Mimar Sinan ve Günümüz Mimarisi” adlı konferans. (Kitabı basılmadı) (Unprinted Conference Paper about (Architecture of Architect Sinan and Today)

6.      1 Temmuz 1998 Dünya Mimarlar Günü, Mimarlar Odası Osmaniye Mesleki Denetim Görevliliği ile Osmaniye Belediye Başkanlığınca ortak düzenlenen “Mimar Sinan’dan Günümüze Dini Yapılar” konulu konferans. (Kitabı basılmadı). (Unprinted Conference paper about “Religious Buildings from Architect Sinan to Today)

7.      18.04.2001 tarihinde TÜTEV’de verilen “Mimar Sinan ve Günümüz Mimarisi, Mimarlığa Yön Veren Faktörler” adlı seminer. (Kitabı basılmadı)

8.      16.04.2003 tarihinde TÜTEV’de verilen “Mimar Sinan Perspektifinde Cami Mimarisi” adlı seminer. (Kitabı basılmadı). (Unprinted Seminar Paper about “Mosque Architecture in Perspective of Architect Sinan”)

9.      28.01.2006 tarihinde Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı (SIRF-KARVAK) da verilen “Mimar Sinan’la Osmanlı Mimarisinin Seyri” adlı seminer. (Kitabı basılmadı). (Unprinted Seminar paper about “Course Progress of Ottoman Architecture with Architect Sinan)

10.  16.04.2008 tarihinde TÜTEV’de verilen “İslâm Şehri” adlı seminer. (Kitabı basılmadı) (Unprinted Saminar paper about Islam City at Foundation of TUTEV)

11.  04.05.2008 tarihinde Fidan Kültür Merkezi’nde verilen “İslâm Şehri” adlı seminer. (Kitabı basılmadı) ((Unprinted Saminar paper about Islam City at the Center of Fidan Culture)

12.      BİNLER, H., Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri Kitabı, Ankara, 2009, s. 120-125. (06.05.2009’da 2009 Vakıf Medeniyeti Sağlık Yılı faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen çalışma gruplarından Vakıf Kültüründe İnsan ve Sağlık Olgusu adlı 1. Oturumda “Miskinler Tekkesi” hakkında yapılan sunum ve konuşma.)

      ("The Dervish Logde of Miskinler" which has been lectured during the Year of Health of Foundation Civilization, 2009)

13.      BİNLER, H., “Camiler Mimari Projelere Uygun Yapılmalıdır”, Zemin Dergisi, 47. Sayı, Ekim 2009, s. 24-30. (The Mosques Must Be Built in Conformity With Architectural Projects) (Interview)

14.      20.10.2010 tarihinde Edirne’de Selçuk Ü. Şehircilik Bölümü öğrencilerine verilen “İslâm Şehri” adlı seminer. (Kitabı basılmadı) (Unprinted Saminar paper about Islam City at the Edirne fort he Students of Seljuk University, Department of City Planning)

15.      15.12.2011 tarihinde AGD Edirne Şubesince tertip edilen “Şehir ve İnsan” adlı seminer. (Kitabı basılmadı) (Unprinted Saminar paper about “City and Man” in Edirne)

 

 

Some Examples about his Works of Periods,Buildings and Monuments (General)

·       

: Restoration Works of Some Seljukian mosques, khans, caravanserais, tombs, etc.

·       

: Restoration Works of Some Ottoman mosques, masjids, khans, Hammams (Turkish baths), caravanserais, tombs, dervish lodges, lodgeused by Mevlevi dervishes, etc.

·       

: Restoration work of Hodja Ahmet Yesevi Tomb in Kazakhstan

·       

: Studying about Some Buildings of Kazakhstan and Uzbekistan

·       

: Restoration Works about Some Otoman Buildings in Turkish Rebuplic of Northern Cyprus

·       

: Studying about some Buildings and Restoration Works in Italy

·       

: Studying about some old buildings and monuments in Switzerland, Germany, Syria, USA and France.

·        :  Studying about some old buildings and monuments in Spain, Macedonia, Kosovo and  Italy.

 

Some monuments which were designed/managed/studied by him

·       

A- In Turkey

1.       Afyon-Sandıklı Havai Mosque

2.       Afyon-Sandıklı Çavuş Mosque

3.       Afyon-Döğer Caravanserai

4.       Afyon-Merkez Yoncaaltı Mosque and shops

5.       Afyon-Sandıklı Ulu Mosque

6.       Afyon-Sandıklı Hoca Fakih Mosque

7.       Afyon-İhsaniye Döğer Caravanserai

8.       Ankara-Altındağ Karacabey Mosque

9.        Antalya-Merkez Müsellim Mosque

10.    Antalya-Alanya Alara Khan

11.    Antalya-Alanya Şarapsa Khan

12.    Antalya-Elmalı Sinan Ümmi Şadırvanı (Fountain)

13.    Antalya-Elmalı Ömer Paşa Mosque

14.    Antalya-Elmalı Kırık Minaret

15.    Antalya-Merkez Yivli Minaret

16.    Antalya-Alanya Kale Bedesteni

17.    Antalya-Alanya Kale Süleymaniye Mosque

18.    Antalya-Elmalı Abdalmusa Tomb

19.    Antalya-Korkuteli Madrasa of Sinaneddin

20.    Antalya-Merkez Muratpaşa Mosque

21.    Bilecik-Merkez Orhangazi Mosque

22.    Bilecik-Merkez Şeyh Edebali Tomb

23.    Burdur-Merkez Hocabali Hammam

24.    Burdur-Bucak İncir Khan

25.    Burdur-Bucak Susuz Khan

26.    Burdur-Kemer İbrahim Çavuş Mosque

27.    Edirne-Merkez Alipaşa Market

28.    Eskişehir-Kurşunlu Complex

29.   Isparta-Atabey Madrasa of Ertokuş

30.   Isparta-Atabey Fazlullah Mosque

31.   Isparta-Atabey Kurşunlu Mosque

32.   Isparta-Eğirdir Babasultan Tomb

33.   Isparta-Eğirdir Mehmet Çelebi Tomb

34.   Isparta-Merkez Ulu Mosque

35.   Isparta-Yalvaç Dedeçam Kasabası Mosque

36.   Isparta-Eğirdir Barla Kasabası Çeşnigir Mosque

37.   İzmir-Tire Yavukluoğlu Complex

38.   Kırklareli-Babaeski Cedit Ali paşa Mosque (Semiz Ali Paşa Mosque)

39.    Kütahya-Merkez- Döner Tekke (Dönerler Mosque)

40.    Kütahya-Gediz, Eskigediz Gazanferağa Ulu Mosque

41.    Kütahya-Merkez Şeyh Bahşi Tekkesi (Dervish lodge)

42.    Kütahya-Merkez Ulu Mosque

43.    Kütahya-Merkez Dönenler Mosque (Döner Tekke, Mevlevi Tekkesi)

44.    Kütahya-Domaniç Hayme Ana Complex

45.   Trabzon-Merkez Ortahisar Fatih Mosque

46.   Trabzon-Araklı Merkez Mosque

 

·       

B- ABROAD

1.       Rebuplic of Kazakstan-Türkistan city Hoca Ahmed Yesevi Tomb and Complex

2.       Restoration Works about Some Otoman Buildings in Turkish Rebuplic of Northern Cyprus in cities of Nicosia, Lefkoşa, Magosa and Lefke.

·       

C- New Constructions which were designed and/or consulted by him:

 1. Afyon-Çay Feyzullah Efendi Mosque (1986)
 2. Isparta-Senirkent Hacı Hasan Mosque (1993–1997)
 3. Ankara Şaşmaz Oto Sanayicileri Sitesi Mosque additional part (1993–1994)

 

 

·       

D- Some Works which were managed by him:

 1. Management of Measured Drawings, Restitution Projects and Restoration Projects of approximately 300 number of mosques, masjids, khans, hammams (Turkish baths), caravanserais, tombs, dervish lodges, lodgeused by Mevlevi dervishes, etc.
 2. Preparing Project Programs and Management of applications of approximately 300 number of mosques, masjids, khans, hammams (Turkish baths), caravanserais, tombs, dervish lodges, lodgeused by Mevlevi dervishes, etc.

 

Some projects which were studied on:

·       

 1. Residence, Housing Estate
 2. Creche, Daylight Nursing Home
 3. School and Sport Salons
 4. Hotel
 5. University campus
 6. Social facility
 7. Governmental Edifices

  

Foreign Languages

·        English

: Upper Intermediate

·        Italian

: Pre Intermediate

·        Arabic

: Pre Intermediate

·        Ottoman (Old Turkish)

: Pre Intermediate

  

Studying Abroad and Technical Trips

·        2011 : Saudi Arabia
·        2010 : Spain, Macedonia, Kosovo, Italy
·        2009 : Saudi Arabia

·        2005

: Syria

·        2004

: Switzerland and France

·        2003

: USA

·        1995-1996

: TRNC (Turkish Rebuplic of Northern Cyprus)

·        1995

: Kazakstan ve Uzbekistan

·        1988

: Yugoslavia

·        1988

: Italy, Western Germany, France

  

Awards and Certificate of Thanking

Date/Year

Management to Give

Kind of Certificate/Award

Reason to be given

·        2010

General Directorate of Foundations

Certificate of Thanking

Because of his successful Works in General Directorate during General Director Yusuf Beyazıt

·        2010

Sertaç Tanıtım Ltd.Şti. (A private company)

Certificate of Thanking

Because of his powerful support on The Project named Traveller between Turkiye and Syria

·        2009

General Directorate of Foundations

Certificate of Thanking

Because of his successful music performance during Turkish Music Art Concert

·        2005

General Directorate of Foundations

Certificate of Thanking

Because of his successful works

·        2001

General Directorate of Foundations

One Year Extra Promotion

Because of being upper than 90 points his average point of last 6 years’ point

·        2001

The Foundation of Architect, Engineer and Technical Elements of Turkey

Certificate of Thanking

Owing to studying and dear contribution for “Hendese” which is magazin of the foundation

·        1999

Zonguldak Karaelmas University

Certificate of Thanking

Because of studying held between October 3-5, 1996 for “I. National Symposiun of Education of Restoration”

·        1998

The Chamber of Architects of Turkey, Iskenderun Representerness

Attending and Thanking

Due to his dear lecturing which was organized conference about “Architecture of Architect Sinan and Today” during The Week of Rememberance of Architect Sinan

·        1997

The Chamber of Architects of Turkey, Ankara Branch

Certificate of Thanking

Due to attending as lecturer  the panel organized by The Architect Chamber, about “Activities of 1997 Architect Sinan”

·        1995

General Directorate of Foundations

One Year Extra Promotion

Because of being upper than 90 points his average point of last 6 years’ point

·        1995

The Chamber of Architects of Turkey, Isparta Representerness

Certificate of Thanking

Owing to his attending and dear speech for panel called “Damgacı Street”

·        1995

General Directorate of Foundations

Certificate of Thanking

Thanks to his high successful Restoration Works for Old Buildings in Ankara-Ayaş

·        1994

Ministry of Interior

Certificate of Thanking

Owing to dear conference called “The Importance of Foundations and Preserving of Monuments of Foundation”given by him during Course Program of Governorness Period of 80

·        1992

Manisa Governerness

Certificate of Thanking

Due to his attending and dear speech for panel held and called “452nd The Festival of Traditional Manisa Mesir”

·        1992

General Directorate of Foundations

Certificate of Thanking

Because of his working and contribution for cultural activities of 5th Week of Foundation

·        1992

General Directorate of Foundations

Certificate of Thanking

Because of his studying and contribution for “2nd Restoration Seminar” organized during cultural activities for 5th Week of Foundation

 

Book Studies

 

·  Forty Hadiths, Isparta, 2007 (2000 number)

 

 

·  Islamic City, (Ready to print)

 

 

·  The Architecture of Mosque From Kaba to Today (prepearing)

 

 

· Short Forty Hadiths, (prepearing)

 

 

· Antalya-Merkez, Yivli Minaret (prepearing)

 

 

· Technical Details on Monuments, (prepearing)

 

 

 

Fields of Studying and Interests

·        1984 -  present

: Preserving, restoration

·        1997 – present

: Law of Property, Law Foundation Property

·        1985 – present

: Residence, Islamic Residence

·        1999 – present

: Urbanism, problems of the city, Islamic Urbanism

·        2008 – present

: Property Evaluation.

 

Hobbies

·        1973 -  present

: Music (Turkish Art Music) , Playing Enstruments (Ud, saz, nay, cümbüş, etc.) Studying poem and composition, Photography

·        1995 – present

: Computer, Internet, Web Design

  

Extra Explanation

 ·         Conveniently adapt new and changing conditions. Has a good relation with people.

 ·         Open to the technological developments. Prefer to evaluate everything on a scientific base.

 


Web: www.binler.com

e-mail:hayati@binler.com

Hayati Binler

Ankara-Turkey