Hayati Binler    Msc. Architect-Restorer -  Mosque Expert    www.binler.com   hayati@binler.com


Yeni camileri nasıl tasarlamalı ve inşa etmeliyiz?
Bookmark and Share

Cami tasarımı hakkında sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünya üzerinde genellikle mimarlar eski camilerin mimarilerini tasarlamaya uğraşıyorlar. Ancak onlar, iş yerleri, oteller, apartmanlar vb. gibi yeni tip binalar tasarladıklarında, modern formları kullanıyorlar. Bu durum gerçek bir çelişki. 

Üç veya beş yüz yıl önce yaşamış bulunan mimarlar kendi camilerinin planlarını yaptıkları şekilde tasarlamak zorundaydılar. Ne beton ne de betonarme vardı. Onlar kargir bir bina olarak taş ve/veya tuğla kullanmak zorundaydılar, böylece taşıyıcı sistem olarak kemerler, kubbeler ve tonozları kullanmaları gerekiyordu. Hepimizin kabul ettiği gibi, mükemmel binalar inşa etmişlerdi. 

Bugün, betonarme, çelik kontrüksiyon ve hatta cam taşıyıcı sistem gibi birçok teknolojiye sahibiz. Niçin bugünlerde öncelikle betonarme olarak binayı inşa ediyor ve sonra duvar yüzeylerini taşla kaplıyoruz? Betonarme ve/veya çelik taşıyıcı sistem yaptıktan sonra yüzeyleri modern kaplama malzemeleriyle kaplasak daha iyi olmaz mı? 

Bir tarafta kopya camiler, diğer tarafta ise modern camiler var. 

Size göre hangileri orijinal hangileri kopyadır? Hangileri bize hangileri geçmişe aittir?

Karar sizin.

Bu konuda Mimar Sinan dönemi ile günümüzü karşılaştıran "Mimar Sinan ve Günümüz Mimarisi" adlı çalışmamızı inceleyebilirsiniz.


Web: www.binler.com

e-mail:hayati@binler.com

Hayati Binler

Ankara-Turkey